Här hamnar Bitcoin-utvinnare

Posted on

Midnattssolens land, Sverige, har förutom ett överflöd av prisvänlig energi även mycket bra förutsättningar för att kyla ner serverhallar där kryptovalutor genereras. Det är alltså ingen överraskning att Sveriges natursköna landskap lockar bitcoins-grävare, miners. Eftersom utvinnande av kryptovalutor kräver mycket ström, är det en stor fördel om man kan använda sig av naturens egen energi. Sverige, som har goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem i framtiden, erbjuder billigare elpriser och ett svalt klimat under större delen av året, men även har en vänlig inställning till kryptovalutor.

Dessa förutsättningar är perfekta för bitcoins-grävare, som genom att arbeta på landsbyggden kan göra deras investerare glada, minska energikostnaderna och även sänka koldioxidutsläpp under produktionsprocessen.

En rapport av den nederländska banken ING presenterade att en enda bitcoin-transaktion kräver lika mycket energi som att ha alla lampor tända i ett hem under en månads tid. Datacenter som bryter kryptovalutor håller på att sätta den isländska energimarknaden ur spel. Därför har Island blivit oroligt om de kommer ha tillräckligt mycket el för dem.

Nedan finner du ett diagram där du kan se hur mycket el som krävs för att genomföra bitcoins-transaktioner i jämförelse med andra betalningsmetoder.

Källa: Business Insider

Även om utvinningen av bitcoins är en kostnadsintensiv satsning, är belöningen lika övertygande.

Bitcoin mining översikt

Kryptovalutor och blockkedjor går hand i hand. Nya bitcoins genereras varje gång när ett nytt block skapas. Just nu genereras 12,5 bitcoins för varje block (ett antal som halveras ungefär var fjärde år). Att skapa ett block är en lång och energikrävande process som kallas ett trial-and-error-arbete, där syftet är att hitta ett hashvärde som är tillräckligt litet. Ju fler sådana hashvärden man hinner räkna ut under en begränsad tid är chansen för att hitta det värdet som skapar nästa block större.

Exempelvis om man vill betala för flyg med bitcoin måste den transaktionen bli packeterat i ett block, så att det digitala myntet inte kan dubbelanvändas. Ett block innehåller också ett matematiskt problem. Miners använder sig idag av specialbyggda processorer i stora datahallar för att lösa dessa matematiska problem i en process som kallas för proof-of-work.  När bitcoin var en ung valuta räckte det med en hemdator för att lösa det matematiska problemet. Vilken utveckling! När detta problem är löst, blir transaktionen packeterat i ett block. Som en belöning för arbetet får Bitcoin-utvinnare ta en transaktionsavgift för de transaktioner de utför och även nyskapade bitcoins.

Kina har länge varit ett fäste för utvinning av bitcoin, men eftersom bitcoin-mining fick el-begränsning där, har detta öppnat nya möjligheter för andra länder.

Svensk aktivitet

När det USA-baserade företaget Future of Mining ville expandera, bestämde de sig för Sverige. De håller på att utveckla en verksamhet för utvinning av kryptovalutan med kapacitet på 35 mw i Node Pole, där temperaturerna är låga och vänliga för olika slags datorservrar. Företaget, Node Pole, har också lockat andra bolag som Facebook som byggt sitt första datacenter utanför USA. Miningens framtid är belägen norrut i Sverige på ett industriområde som är anslutet till fibernät och ligger i närheten av Vattenfall.

I slutet på 2017 har det USA-baserade MGT Capital Investments meddelat att de hade ”säkrat elkraft i Sverige”, där det hade utvecklats bitcoin-utvinning med en kapacitet på 25 mw.

Node Pole har även hämtat bitcoin-miners från Kina. Canaan Creative, även kända som Avalon, är enligt ryktet det första kinesiska företaget som utvinner bitcoins i Sverige. Det börjar med kapacitet på 10kw med planer på att eventuellt utöka det.

Dessa är bara några exempel på kryptovalutautvinningsprojekt som antingen är verksamma eller utvecklas i Sverige.

Medan Sverige erbjuder prisvänlig energi, är Danmark bland de länderna där det är dyrast att utvinna bitcoins just med tanke på deras elpriser.

Källa: CNBC

Tillgång och efterfrågan

Det intressanta är att alla kryptovalutor inte utvinns genom mining. Några av de digitala valutor som inte är beroende av denna typ av utvinningsprocess är bland annat Ripples betalningsvaluta XRP, Japans NEO (CK Japan), NEM, IOTA och några andra.

Ett begränsat antal bitcoins kommer att utvinnas och det magiska talet är 21 miljoner, en milstolpe som inte förväntas att inträffa i detta århundrade, utan ungefär år 2140.

Leave a Reply