register

Jag samtycker till att ViaConto Sweden AB, Org. Nr. 556819-6041, juridisk adress, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm, e-post: info@cryptoloan.se (nedan kallat "Bolaget") kommunicerar med mig för direktmarknadsföring avseende Bolagets produkter eller tjänster, inklusive mottagande av kommersiell information, via följande kommunikationsmedel:
Telefonnummer angiven av mig
e-postadress angiven av mig
fungerande chatt på webbplatsen
alla ovanstående kommunikationsmedel.
Ovanstående samtycke kan återkallas när som helst.
Jag ger mitt samtycke till ViaConto Sweden AB, Org. Nr. 556819-6041, juridisk adress, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm, e-post: info@cryptoloan.se (nedan kallat "Bolaget") för att utföra behandling av mina personuppgifter, inklusive på ett automatiserat sätt, inklusive profilering, i samband med marknadsföringsverksamheten av Bolaget, som i synnerhet innehåller automatiserade analyser för behov av anpassning och presentation av bolagets erbjudanden till mig. Detta samtycke kan återkallas när som helst.
Jag ger mitt samtycke till ViaConto Sweden AB, Org. Nr. 556819-6041, juridisk adress, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm, e-post: info@cryptoloan.se (nedan kallat "Bolaget") för att utföra behandling av mina personuppgifter, inklusive på ett automatiserat sätt, inklusive profilering, i samband med min kreditvärdighetskontroll, som i synnerhet inkluderar automatisk dataanalys och prognoser avseende min ekonomiska situation. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Jag är informerad om att jag har rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande grundar sig på sådan automatisk behandling, vilket innebär att jag när som helst kan lämna in en ansökan som begär att min kreditbedömning ska bedömas på ett icke-automatiserat sätt, dvs. av anställda eller andra personer som är inblandade i bolaget.
Chatta med oss!