I vilka länder är CryptoLoan tillgängligt?

För tillfället är CryptoLoan endast tillgängligt för låntagare bosatta i Sverige. Men inom kort kommer denna produkt att lanseras i andra europeiska länder. För information om etablering på andra marknader, kontakta oss på: info@cryptoloan.se

Vilka krav måste jag uppfylla för att beviljas CryptoLoan?

För att beviljas ett lån måste du uppfylla följande villkor:
  • Minst 18 år gammal,
  • Folkbokförd i Sverige med en fast adress sedan minst 2 år,
  • Ej satt under förvaltarskap,
  • Inneha eget privatkonto i svensk bank,
  • Inneha egen mobiltelefon,
  • Inneha elektroniskt BankID,
  • Inneha digitala valutan Bitcoin.
Dessutom får du inte ha några pågående ärenden hos kronofogdemyndigheten.
Chatta med oss!