Hur återbetalar jag mitt lån?

Återbetalningstiden på ditt lån är 24 månader och varje månad kommer du att få en faktura med din minsta månadsbetalning som ska betalas. Den minsta betalningen är 1/24 av det totala lånebeloppet inklusive ränta . Du kan betala av ditt lån på tre sätt. Du kan välja om du vill återbetala hela lånebeloppet på en gång eller göra extra amorteringar. Du kan även välja att betala månadsvis. Om lånet inklusive ränta inte återbetalas i tid har CryptoLoan rätt att ta ut extra avgifter.

Hur gör jag månadsbetalningar?

Cryptoloan accepterar endast betalningar i svenska kronor. Du kan betala enkelt via Bankgiro eller Swish. Din betalningsinformation finns i din användarprofil på www.cryptoloan.se.

Hur skickar ni era fakturor?

Månadsfakturorna skickas till din e-post 10 dagar innan förfallodatumet. Har du missat en faktura, skickar vi en påminnelse till dig några dagar innan förfallodatumet. Du kan alltid kontrollera din betalningsinformation i din användarprofil på www.cryptoloan.se.

Kan jag återbetala lånet innan förfallodagen?

Ja, du kan när som helst återbetala hela ditt lån i förtid.

Jag har inte fått någon faktura, måste jag ändå betala?

Ja, även om du inte fått fakturan måste du betala lånet på förfallodagen. Vi skickar din faktura till din mejl 10 dagar innan förfallodatumet. Glöm inte att kolla i din skräppost. Saknar du din faktura, vänligen kontakta oss på info@cryptoloan.se eller ring på: 0757575023.

Vad händer om jag inte återbetalar lånet?

Om låntagaren inte betalar i tid, har CryptoLoan rätt att ta ut extra förseningsavgifter. Om flera betalningar uteblir och låntagaren når en belåningsgrad på 90 %, i enlighet med Låneavatalet har CryptoLoan rätt att sälja säkerheten. Om låntagaren når en belåningsgrad på 65 %, kommer CryptoLoan att meddela låntagaren genom ett meddelande i användarprofilen, SMS och email att låntagaren kommer att behöva göra extra inbetalningar. Syftet med att sälja säkerheten är att täcka låntagarens utestående skulder. Om försäljningspriset på säkerheten är högre än det utestående beloppet av skulden, överförs skillnaden till låntagarens bankkonto. CryptoLoan kommer att meddela låntagaren om att säkerheten ska säljas via meddelande i användarprofilen, SMS och email.

När är förfallodatum för min första betalning?

Förfallodatum för din första betalning sker 30 dagar efter beviljat lån. Därefter sker återbetalning samma datum i månaden varje efterföljande månad.

Kan jag ändra förfallodatum på min faktura?

Ja, det kan du. Du kan begära ändring av förfallodatum en gång under låneavtalets löptid. Ändringen är kostnadsfri.
Chatta med oss!