Hur kan jag låna?

För att låna pengar via CryptoLoan, måste du registrera dig på CryptoLoans hemsida. Under registreringsprocessen måste du godkänna och acceptera de Allmänna villkoren samt identifiera dig med ditt BankID. Efter registreringen hämtar CryptoLoan kreditupplysning, men även AML och KYC. När låneansökan är godkänd måste du överföra din säkerhet i form av bitcoin för att säkerställa ditt lån. Så fort säkerheten är mottagen, kommer CryptoLoan att betala ut kreditbeloppet till ditt angivna bankkonto.

Vilka dokument behövs för att verifiera min identitet?

För att ansöka om lån, behöver du ha en giltig e-legitimation.

Hur lång tid tar det att behandla min ansökan?

Det tar vanligtvis upp till en timme under CryptoLoans öppettider att behandla din ansökan.

När får jag pengarna insatta på mitt konto?

Lånet betalas ut under våra öppettider till det angivna bankkontot så fort vi erhåller din säkerhet. Har lånet betalats ut innan kl. 13:30 på vardagar får du pengarna samma dag. Har lånet betalats ut efter kl. 13:30 på vardagar eller under en helgdag får du vanligtvis pengar nästa vardag. Har du konto hos Nordea får du pengarna kort efter att pengarna har betalats ut.

Vad innebär sedvanlig kreditprövning?

När du ansökt om ett lån undersöker CryptoLoan i en så kallad kreditprövning om du har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att kunna betala tillbaka ditt lån. Kreditprövningens syfte är även att skydda dig som privatperson från att överskuldsätta dig. CryptoLoan hämtar alltid en kreditupplysning. Vi tar hänsyn till dina individuella förutsättningar när vi bedömer din betalningsförmåga. Det innebär att du kan bli beviljad en lägre kreditgräns än den du ansökte om eller bli nekad kredit. I kreditprövningen tar vi hänsyn till ett flertal olika faktorer, bl.a.:
 • Inkomster,
 • Tillgångar,
 • Utgifter,
 • Andra lån,
 • Betalningsanmärkningar

Varför beviljades jag mindre belopp än det jag ansökte om?

Lånebeloppet kan påverkas av kreditprövningens resultat (se frågan ovan) eller bitcoins-värdeminskning. Om bitcoins värde sjunker med 30 %, kommer du automatiskt att få ett lägre belopp som uppfyller villkoret om en belåningsgrad på 50 %. Om CryptoLoan sänker ditt lånebelopp, måste du bekräfta eller neka det nya lånebeloppet i din användarprofil innan vi betalar ut pengarna till ditt bankkonto.

Varför beviljas jag inte lån?

Den vanligaste orsaken att ett lån inte beviljas är att du saknar kreditutrymme. Det innebär att vi bedömer att dina inkomster inte räcker till för att klara kreditbetalningarna samt att din ekonomi är för ansträngt. Du kan även nekas lån om du har förfallna fakturor hos ViaConto.se eller andra lånegivare.

Tar ni UC?

CryptoLoan tar alltid en kreditupplysning i samband med låneansökan. För återkommande kunder gör vi endast en så kallad uppdatering, vilket innebär att vårt datasystem frågar kreditupplysningsföretaget om det finns några förändringar jämfört med den tidigare kreditupplysningen.

Skickar ni hem en kreditupplysningskopia?

Kreditupplysningskopian skickas i första hand alltid elektroniskt. Har du inte loggat in på din digitala brevlåda på kivra.se för att ta del av din kreditupplysning, skickas kreditupplysningskopian hem till dig med vanlig post.

Kan alla kreditupplysningskopior skickas digitalt?

Kreditupplysningskopior som tas av CrytoLoan skickas ut av företaget Kivra – en digital brevlåda där du kan ta emot post från företag, organisationer och myndigheter. Det är ett bekvämt och miljövänligt sätt att ta emot information och brev som annars skulle skickas med vanlig post. Du kan själv på ett enkelt sätt aktivera din digitala brevlåda hos Kivra.se och försäkra dig om att du i fortsättningen får din kreditupplysning skickad till dig digitalt. Kivras digitala brevlåda är helt gratis. Läs mer och aktivera din digitala brevlåda på: www.kivra.se.

Tar ni alltid en kreditupplysning?

CryptoLoan tar alltid en kreditupplysning i samband med låneansökan. För återkommande kunder gör vi endast en så kallad uppdatering, vilket innebär att vårt datasystem frågar kreditupplysningsföretaget om det finns några förändringar jämfört med den tidigare kreditupplysningen.

Vad är Instantor?

Instantor AB är ett svenskt företag som erbjuder lösningar för bättre kreditanalys och kundidentifiering i samband med kreditgivning. Läs mer på www.instantor.com CryptoLoan anlitar Instantor för att erbjuda sina kunder fler identifikationsmöjligheter och få bättre underlag för kreditbedömning.

När och varför använder ni Instantor?

Ibland behöver vi få in kompletterande uppgifter om din ekonomi. Då skickar vi en länk till dig och ber dig att logga in till din bank via en så kallad Instantorinloggning. Instantorlänken lotsar dig till inloggningssidan hos din bank. Därefter loggar du in precis på samma sätt som när du ska logga in på din internetbank. Instantor veriferar ditt kontonummer, analyserar dina kontotransaktioner och tillhandahåller CryptoLoan information om transaktioner på ditt / dina bankkonton. På så sätt kan vi verifiera din identitet och fastställa din återbetalningsförmåga.

Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen. Om något av nedanstående stämmer på dig ska du svara ja på frågan. Med viktig offentlig funktion avses:
 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
 • Parlamentsledamöter (även riksdagsledamöter),
 • Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten,
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:
 • Maka/make/registrerad partner,
 • Sambo,
 • Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
 • Föräldrar,
Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas:
 • Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning
 • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
 • Har du svarat att du är person i politiskt utsatt ställning kommer du att få ett formulär med ytterligare instruktioner skickat till dig per e-post. Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till vår Kundtjänst.
  Chatta med oss!