Var ska jag skicka bitcoin som säkerhet?

Efter att din låneansökan har beviljats kommer du att se adress till vår Bitcoin-plånbok i din användarprofil. Vänligen följ instruktioner.

Jag har råkat skicka min säkerhet till fel adress. Vad ska jag göra?

Vänligen kontrollera alltid alla uppgifter innan du gör en överföring, eftersom det inte är möjligt att avbryta transaktioner av bitcoins.

Kommer jag fortfarande att äga mina kryptotillgångar efter att jag har överfört dem till er?

Från det rättsliga perspektivet kommer du fortfarande att vara ägare av din säkerhet, även om det finns i CryptoLoans plånbok.

Vad händer om marknadsvärde av min säkerhet förändras?

På grund av BTC/EUR växelkursförändringar, kan värdet av lånet förändras över tiden. Om låntagare når en belåningsgrad på 65 %, kommer CryptoLoan att meddela låntagaren genom ett meddelande i användarprofilen, SMS och email att låntagaren kommer att behöva göra extra inbetalningar. Men om låntagaren når en belåningsgrad på 90 %, i enlighet med låneavtalet, har CryptoLoan rätt att sälja säkerheten för att täcka låntagarens utstående skuld. Låntagare kommer alltid att kunna övervaka värdet på sin säkerhet i sin användarprofil. Om säkerheten säljs för högre belopp än låntagarens utstående skuld, kommer skillnaden att skickas till låntagarens bankkonto.

Hur överlämnar jag en tilläggssäkerhet?

En tilläggssäkerhet överlämnas genom att göra en extra inbetalning för att sänka det utstående lånebeloppet.

Hur blir jag meddelad om eventuell tilläggssäkerhet?

Du kommer att bli informerad om detta via meddelande i din användarprofil, SMS och email.

När är det nödvändigt att sälja säkerheten?

Säkerheten i form av bitcoin kan bli såld:
  • På grund av BTC/EUR växelkursförändringar och bitcoins värdeminskning, som har lett till att låntagaren når en belåningsgrad på 90 %,
  • På grund av försenade betalningar som har lett till att låntagare har nått en belåningsgrad på 90 %.

I vilket syfte använder CryptoLoan min säkerhet?

Säkerheten används för att säkra avbetalningen av lånet.

Var kommer CryptoLoan lagra min säkerhet under lånets bindningstid?

CryptoLoan använder sig av ett pålitligt system för att säkerställa att dina kryptotillgångar är säkert lagrade.
Chatta med oss!